Izpētiet mūsu rīkus

Piekļuves informācijai aizsardzība

Project Shield ir bezmaksas pakalpojums, kas aizsargā ziņu, cilvēktiesību un vēlēšanu uzraudzības vietnes pret DDoS uzbrukumiem. Izmantojot Google Cloud Armor, Project Shield piedāvā neierobežotu aizsardzību pret tādiem digitāliem uzbrukumiem, kas tiek izmantoti, lai cenzētu informāciju, atslēdzot vietnes no tīmekļa.

Piekļuves brīvam un atvērtam tīmeklim aizsardzība

Programmatūra Outline ļauj ikvienam ērti izveidot savu virtuālo privāto tīklu (VPN), piedāvājot drošāku piekļuvi internetam gadījumos, ja tiek traucēta interneta darbība. Programmatūrai Outline ir neatkarīgi pārbaudīta drošības pārvaldība un spēcīga šifrēšana, kas palīdz saglabāt jūsu saziņas konfidencialitāti. Intra ir Android lietotne, kas aizsargā pret domēna nosaukumu serveru (DNS) datu manipulāciju — kiberuzbrukumu veidu, kas var tikt izmantots, lai bloķētu vietnes un zagtu personu informāciju.

Personisko kontu aizsardzība

Papildu aizsardzības programma (PAP) ir Google spēcīgākais drošības piedāvājums, kas izstrādāts, lai aizsargātu tos Google kontus, kuri ir visvairāk pakļauti mērķtiecīgu uzbrukumu riskam. Šī programma nodrošina nozarē vadošos drošības aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātos pret uzbrucēju izmantotajām metodēm.

Tiešsaistes sarunu aizsardzība

Izmantojot Perspective, moderatori var vieglāk filtrēt naidpilnus vai uzmācīgus komentārus. Perspective izmanto mašīnmācīšanos, lai identificētu toksisku valodu, palīdzot izdevējiem un platformām rīkot drošākas sarunas tiešsaistē.

Aizsargāšanās pret manipulācijām

Priekšatspēkošana ir paņēmiens, kā novērst manipulēšanas mēģinājumus tiešsaistē. Ja lietotāji tiek brīdināti un viņiem tiek sniegta iespēja pamanīt un atspēkot maldinošus argumentus, lietotāji spēj labāk pretoties turpmākai maldināšanai.