Istražite naše alate

Zaštita pristupa informacijama

Project Shield besplatna je usluga kojom se web-lokacije za vijesti, ljudska prava i nadzor izbora štite od DDoS napada. Project Shield, koji omogućuje Google Cloud Armor, pruža neograničenu zaštitu od vrste digitalnog napada koji se koristi za cenzuriranje informacija prebacivanjem web-lokacija offline.

Zaštita pristupa otvorenom webu bez ograničenja

Outline svima olakšava izradu vlastite virtualne privatne mreže (VPN) pružanjem sigurnijeg povezivanja kada i ako dođe do smetnji s pristupom internetu. Outline je neovisno ispitao sigurnosne kontrole i napredno šifriranje kako bi vaša komunikacija ostala privatna. Intra je Android aplikacija koja štiti od manipulacije poslužitelja Domain Name Server (DNS), odnosno od vrste kibernetičkog napada koji se može upotrijebiti za blokiranje web-lokacija i krađu osobnih podataka.

Zaštita osobnih računa

Program napredne zaštite (APP) Googleova je najbolja sigurnosna ponuda osmišljena za zaštitu Google računa od najrizičnijih ciljanih napada. Pruža vodeću sigurnosnu zaštitu od naprednih metoda koje upotrebljavaju napadači.

Zaštita online razgovora

Perspective moderatorima olakšava filtriranje komentara povezanih s govorom mržnje ili uznemiravanjem. Perspective upotrebljava strojno učenje za prepoznavanje toksičnog jezika te izdavačima i platformama pomaže da osiguraju sigurnije online razgovore.

Zaštita od manipulacija

Podizanje svijesti o lažnim vijestima tehnika je preventivnog sprječavanja pokušaja manipulacija online. Osobe koje prime upozorenja te nauče kako prepoznati zavaravajuće argumente i pobiti ih stječu otpornost na zavaravanja u budućnosti.